Reference

24. října 2019  se uskutečnil 6. ročník konference IT pro FINANCE.

Co se účastníkům líbilo a co ocenili?

 

 • Atmosféra, prostředí a kvalitní příspěvky a řečníci.
 • Konference byla velmi inspirativní, jen některé příspěvky by si zase zasloužily více času. Organizace výborná.
 • Líbilo se mi, že přednášky byly krátké a řeklo se vždy to podstatné.
 • Panelová diskuze
 • Konference byla dobře zorganizovaná a velmi zajímavá. Nejvíce se mi líbilo vystoupení pana Šimka, bylo velmi inspirativní.
 • Celková organizace a počet prezentujících, atmosféra byla výborná a došlo i k neformálním rozhovorům. Super.
 • Nejvíce mne zaujala digitalizace účetního procesu, díky své novosti a přínosu upozadila ostatní i tak zajímavé prezentace.
 • Celková skvělá atmosféra a hodně pozitivní energie. Rovněž inspirace, převoditelná i do vlastní práce a praxe
 • Téma digitalizace a potvrzení, že využívat excel pro plán není dostatečné
 • Velmi se mi líbila témata k digitalizaci účetnictví, v závěru také panelová diskuse o vztazích mezi IT a finance, o rozdělení rolí mezi těmito útvary, dále pak praktická zkušenost se zaváděním digitalizace

 

23. října 2018 se nás sešlo více než 180. Na setkání se vám líbilo:

 • Příklady z praxe, workshopy (tableau).
 • Volba témat, volba firem, možnost diskuse s prezentujícími. Témata AI, automatizace                .
 • Propojení s praxí, zaměřeno na již v minulosti realizované projekty.
 • Perfektní organizace, dodržování harmonogramu, velká pestrost, široký rozsah témat i přednášejících. Byl jsem prvně a hodnotím kladně, byl jsem spokojen.
 • Můj první ročník, zajímavá akce, plná zajímavých lidí. Praktické řešení pro lepší představu. Super.
 • Dodržování časového schématu.
 • Moc dobrý výběr vystupujících, výběr příspěvků, dobré jídlo.
 • Vysoká účast lidí z oboru.
 • Líbila se mi ranní představa profesora Maříka. Určitě velmi praktická a aktuální témata po celý den.
 • Výborný moderátor – dobře řízená diskuze, celý program (především v hlavním sále). Podařená panelová diskuze.

12. října 2017 se nás sešlo více než 170. Na konferenci se vám líbilo:

„Nové trendy a možnosti IT, automatizace, GDPR.“

„Získání informací o možných trendech a vývoji systémů pro controlling, informace o konzumaci IT, výměna nekreativní práce za výkon díky systémům.“

„Praktické ukázky. Nápady na změnu systému.“

„Inspirace, výběr témat, dotazy online.“

„Moderátor, poznatky pro praxi, určitě využiji pro řízení.“

„Originální přístup.“

„Skladba příspěvků.“

„Workshopy, případové studie. Skvělá práce celého týmu CAFIN.“

 

2016

Na 3. ročníku se Vám líbilo:

„IT novinky a zkušenosti z projektů.“

„Praktická ukázka nástrojů reportingu.“

„Spousta inspirativních informací.“

„Otevřenost prezentujících“

„Výborná organizace a příjemná atmosféra“

„Pestrost témat, úroveň organizace a připravenost akce.“

„Praktická ukázka nástrojů reportingu.“

„Další využití Excelu, obecně rychlejší zavedení BI.“

„Tipy pro plánovací a reportovací nástroje a rychlost jejich implementace.“

„Získání orientace v reportingových systémech.“

„Praktické info na workshopech nové trendy, zdroj informací.“