Přihláška

Price bbb6daa46f08d8d96ca79c2793de201cff62274b225ab5166fbbdf01d818ae32

Cena

4.500 Kč* - základní cena

3.500 Kč* - "early birds" cena za včasné přihlášení do 10. 9. 2016, nebo pro 2 a více účastníků z jedné společnosti

ZDARMA - pro členy CAFIN (VIP, Firemní, Osobní)

*Ceny jsou uvedené bez DPH

Staňte se členem CAFIN a přijďte na konferenci zdarma. Více na: http://cafin.cz/clenove/clenstvi/

Term b4a8592b319ba9ea784e5669f1d41a87c5ce201bda84fc64fd303275aacc9cea

Uvidíme se opět v říjnu 2017

Map c1376496b52fa6ccad359fe74f1eed237537a65693854e052df7acdd31af274a

Hotel Olympik Tristar *** U Sluncové 14 Praha 8
Recepce: 266 184 889
web
email

Objednat vstup na akci it pro finance

Počet osob1 až 3
9 číslic bez mezer
bez mezer

Fakturační adresu zadejte jen pokud se liší od již uvedené!
Souhlasím s elektronickou fakturací :
Jsem člen CAFIN (Česká asociace pro finanční řízení) :Přihlášením souhlasíte s následujícími storno podmínkami:

  • Při stornování konference 15 - 8 pracovních dnů (před zahájením konference) je účtován storno poplatek ve výši 1000 Kč za každého odhlášeného účastníka.
  • Při odhlášení se z konference 7 – 4 pracovní dny (před zahájením konference) je účtován stornopoplatek ve výši 50% ceny konference za každého odhlášeného účastníka.
  • Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání konference nebo neúčasti bez předchozího odhlášení účtujeme celý účastnický poplatek.
  • Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník.
  • Pořadatel (CAFIN) si vyhrazuje právo na případné změny v programu či místa konání. Dojde-li ke změně v konference nebo k jejímu zrušení, bude účastník konference neprodleně informován prostřednictvím zákaznického centra (sms, e-mail) CAFIN. V případě zrušení konference klientovi vzniká nárok na vrácení celého účastnického poplatku (převodem na jeho účet nejpozději do 14 dnů).

Mohlo by Vás zajímat ...